Project Description

Основната дейност, в която „СТАМ ТРЕЙДИНГ” ЕАД специализира, е производството на алуминиеви сплави. Съобразени с едни от най–високите критерии за качество на европейските пазари компанията произвежда освен основните видове сплави DIN 226, DIN 230, DIN 231 и DIN 239, така и сплави по спецификация на клиента.

Използваната технология позволява производството на пълната гама вторични алуминиеви сплави. Производството се извършва в пламъчно отражателни пещи, съобразени с всички екологични норми и критерии, захранвани с природен газ. Месечното производството на алуминиеви сплави е около 1200 тона готова продукция, което прави „СТАМ ТРЕЙДИНГ” ЕАД най–големият производител в България. Тенденцията е към увеличаване на производството с още 200 тона.

Гаранция за високото качество на сплавите, произвеждани от „СТАМ ТРЕЙДИНГ” ЕАД, е внедрената  Система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2000.

Произведените от фирмата продукти намират широко приложение в редица сектори на промишлеността.

За да бъдат спазени изискванията на клиентите, се правят минимум три проверки на химичния състав на сплавите, посредством два апарата за спектрален анализ. Съществува възможност за корекция на елементи като Ca, Mn, Sn, Ti, P, Na, Ni, Sr. Всички сплави се третират за отстраняване на неметалните включения.

За производството на съответна алуминиева сплав е необходимо предварително от страна на клиента да бъде зададено процентното съдържанието на различните химични елементи.

„СТАМ ТРЕЙДИНГ” ЕАД издава сертификат, с който се гарантира, че зададените от клиента параметри са спазени.

Фирмата извършва междинен и краен контрол на произвежданите алуминиеви сплави и филтриране на алуминия за неметални включвания по желание на клиента.

VAR No Euro Norm Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Pb Sn Ti
  21000 AlCu4MgTi 0.15 0.30 4,2-5,0 0.10 0,20-0,35 0.03 0.05 0.10 0.05 0.05 0,15-0,25
A-S2GT 41000 AlSi2MgTi 1,6-2,4 0.50 0.08 0,30-0,50 0,50-0,65 0.05 0.05 0.10 0.05 0.05 0,07-0,15
LM 25 42000 AlSi7Mg 6,5-7,5 0.45 0.15 0.35 0,25-0,65 0.05 0.15 0.15 0.15 0.05 0,05-0,20
239 43000 AlSi10Mg(a) 9,0-11,0 0.40 0.03 0.45 0,25-0,45 0.05 0.05 0.10 0.05 0.05 0.15
239/LM9 43100 AlSi10Mg(b) 9,0-11,0 0.45 0.08 0.45 0,25-0,45 0.05 0.05 0.10 0.05 0.05 0.15
233 43200 AlSi10Mg(Cu) 9,0-11,0 0.55 0.30 0.55 0,25-0,45 0.05 0.15 0.35 0.10 0.05 0.15
239 D 43400 AlSi10Mg(Fe) 9,0-11,0 0,45-0,9 0.08 0.55 0,30-0,45 0.05 0.15 0.15 0.15 0.05 0.15
LM 6 44100 AlSi12(b) 10,5-13,5 0.55 0.10 0.55 0.10 0.05 0.10 0.15 0.10 0.05 0.15
230 A 44200 AlSi12(a) 10,5-13,5 0.40 0.03 0.35 0.05 0.05 0.10 0.15 0.10 0.05 0.15
230 D 44300 AlSi12(Fe) 10,5-13,5 0,45-0,9 0.08 0.55 0.05 0.05 0.05 0.15 0.05 0.05 0.15
230 I 44400 AlSi9 8,0-11,0 0.55 0.08 0.50 0.10 0.05 0.05 0.15 0.05 0.05 0.15
225/LM21 45000 AlSi6Cu4 5,0-7,0 0.90 3,0-5,0 0,20-0,65 0.55 0.15 0.45 2.00 0.30 0.15 0.20
  45100 AlSi5Cu3Mg 4,5-6,0 0.50 2,6-3,6 0.55 0,20-0,45 0.05 0.10 0.20 0.10 0.05 0.20
LM4 45200 AlSI5Cu3Mn 4,5-6,0 0.70 2,5-4,0 0,20-0,55 0.40 0.05 0.30 0.55 0.20 0.10 0.15
LM16 45300 AlSi5Cu1Mg 4,5-5,5 0.55 1,0-1,5 0.55 0,40-0,65 0.05 0.25 0.15 0.15 0.05 0,05-0,20
LM22 45400 AlSi5Cu3 4,5-6,0 0.50 2,6-3,6 0.55 0.05 0.05 0.10 0.20 0.10 0.05 0.20
226 D 46000 AlSi9Cu3(Fe) 8,0-11,0 0,6-1,1 2,0-4,0 0.55 0,15-0,55 0.15 0.55 1.20 0.35 0.25 0.20
5076/LM2 46100 AlSi11Cu2(Fe) 10,0-12,0 0,45-1,0 1,5-2,5 0.55 0.30 0.15 0.45 1.70 0.25 0.25 0.20
226 A 46200 AlSi8Cu3 7,5-9,5 0.70 2,0-3,5 0,1-0,65 0,15-0,55 0.05 0.35 1.20 0.25 0.15 0.20
  46300 AlSi7Cu3Mg 6,5-8,0 0.70 3,0-4,0 0,20-0,65 0,35-0,60 0.05 0.30 0.65 0.15 0.10 0.20
  46400 AlSi9Cu1Mg 8,3-9,7 0.70 0,8-1,3 0,15-0,55 0,30-0,65 0.05 0.20 0.80 0.10 0.10 0,10-0,18
5075/LM24 46500 AlSi9Cu3(Fe)(Zn) 8,0-11,0 0,6-1,20 2,0-4,0 0.55 0,15-0,55 0.15 0.55 3.00 0.35 0.25 0.20
LM 27 46600 AlSi7Cu2 6,0-8,0 0.70 1,5-2,5 0,15-0,65 0.35 0.05 0.35 1.00 0.25 0.15 0.20
231A/LM20 47000 AlSi12(Cu) 10,5-13,5 0.70 0.90 0,05-0,55 0.35 0.10 0.30 0.55 0.20 0.10 0.15
231 D 47100 AlSi12Cu1(Fe) 10,5-13,5 0,6-1,1 0,7-1,2 0.55 0.35 0.10 0.30 0.55 0.20 0.10 0.15
260/LM13 48000 AlSi12CuNiMg 10,5-13,5 0.60 0,8-1,5 0.35 0,9-1,5 0.05 0,7-1,3 0.35 0.05 0.05 0.20
    AlSi12CuNi 11,0-13,0 0.50 0,8-1,5 0.30 0,9-1,3 0.05 0,8-1,3 0.15 0.05 0.05 0.20
242 51100 AlMg3(b) 0.45 0.45 0.08 0.45 2,7-3,5 0.05 0.05 0.10 0.05 0.05 0.15
242 51100 AlMg3(a) 0.45 0.40 0.03 0.45 2,7-3,5 0.05 0.05 0.10 0.05 0.05 0.15
349 51200 AlMg9 2.50 0,45-0,9 0.08 0.55 8,5-10,5 0.05 0.10 0.25 0.10 0.10 0.15
244/LM5 51300 AlMg5 0.35 0.45 0.05 0.45 4,8-6,5 0.05 0.05 0.10 0.05 0.05 0.15
245 51400 AlMg5(Si) 1.30 0.45 0.03 0.45 4,8-6,5 0.05 0.05 0.10 0.05 0.05 0.15
Al99,7     0.20 0.25 0.03 0.03 0.03     0.07     0.03
Al99,6     0.25 0.40 0.05 0.05 0.05     0.07     0.05