Стам Трейдинг” ЕАД има внедрена система за управление на качеството съгласно стандартите на EN ISO 9001 : 2015. Освен това фирмата има покрити също и европейските стандарти ISO 14001 : 2015 Система за управление по отношение на околната среда и OHSAS 18001 : 2007 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд.

Вижте и актуалните сертификати.