За преработка на алуминиеви отпадъци до алуминиеви сплави по стандарт

След доставка се извършва входящ контрол на получените суровини и отпадъци, след което алуминиевият отпадък се сортира както следва:

 • алуминиеви отпадъци от автомобилната индустрия (със средно процентно съдържание на алуминий 86% ±1%);
 • алуминиеви отпадъци от профили за заготовки (със средно процентно съдържание на алуминий 98,5% ±0,2%);
 • алуминиеви отпадъци от битов характер (със средно процентно съдържание на алуминий 99% ±0,2%).

Ако е необходимо обемните детайли се нарязват или пресоват, за да се достигнат оптималните  габарити, подходящи  за влагане в пещите за изработка на  крайния продукт. Сортираният алуминиев отпадък се разпределя в специално пригодени за целта бетонни клетки по видове до пълната му преработка. Преработката на алуминиевите отпадъци се осъществява в пламъчно-отражателни пещи, съгласно технологичните норми и изисквания.

Тъй като сплавите, които “СТАМ ТРЕЙДИНГ” ЕАД  произвежда, са със занижено съдържание на легиращи елементи, по-голямата част от алуминиевия материал, който се използва, е с голямо процентно съдържание на алуминий /средно над 95 %/.

Когато алуминиевият материал се стопи, технологът взема контролен спектрален анализ, който показва моментното химично съдържание. Всички анализи се извършват в лабораторията на фирмата, посредством апарат за спектрален анализ.

Производството се осъществява съгласно работните инструкции, като се поддържат необходимите технологични режими и чрез периодични проби се следи качество на произвежданите алуминиеви сплави.

Фирмата извършва междинен и краен контрол на произвежданите алуминиеви сплави и филтриране на алуминия за неметални включвания по желание на клиента.

Крайният контрол се извършва от технолога като за целта се вземат проби, които отново се изследват на спектрометъра. Поръчката приключва, когато анализът на плавката съответства на зададените от клиента норми.

 

За леене на детайли

Блоковете материал заедно с пресостатък в съотношение 70/30 се стопяват в газова или електросъпротивителна пещ до температура на леене от 680 до 720 градуса в зависимост от конфигурацията на детайла. Взема се проба от пеща и се извършва спектрален анализ за установяване на съответствие със зададения по документация за съответния детайл.

Подготвената машина за леене се включва към подгряващо устройство за темпериране от 180 до 240  градуса на инструменталната екипировка. Когато се достигне зададената температура, се пристъпва към същинския процес на леене.

Инструментът се обмазва с водоразтворима обмазка в съотношения 1 до 2/100 л. с цел образуване на слой между топлия метал и инструмента за незалепване на детайла и удължавоне живота на пресформата.

Металът се налива в камерата на машината, дозиран за съответния детайл.

През първата фаза се запълва леяковата втулка и захранващата система на детайла до входовете към него.

Втората фаза – на висока скорост се запълва формата.

Чрез третата фаза се уплътнява отливката /допресоване/ за отстраняване на шупли и пори в нея.

Следва задържане във формата за кристализация на детайла и отваряне на инструмента, задействане на изхвъргачната система и изваждате на отливката.

След получаване на качествена отливка при визуален преглед същата се проверява на специална апаратура.

Всеки детайл се финишира с измервателен протокол.

Детайлите се подреждат в метални палета.

Дообработка:

 • Отстраняване на наливната система чрез отчупване ръчно, отразване на банцинг за метал, при наличие на щанца за детайла същата се отстранява на хидравлична преса;
 • При необходимост детайлите се шлайфат на лентов шлайф с подходяща зърненост на шкурката;
 • При неоходимост допълнително детайлите се почистват ръчно с пневматична пила;
 • Пробиване на отвори и резби на изработени за целта пневматични машини за пробиване на няколко отвора едновременно;
 • Част от детайлите се подлагат на дробостроене или тровалиране.

По целия технологичен процес детайлите се контролират.

Готовите детайли се пакетират според спецификацията на клиента.

 

Преработка на скрап

Изкупуването на скрап е съобразено с действащата към момента нормативна уредба в страната. Качествените характеристики на предаваните отпадъци се следят още при постъпването във фирмата.

Дейностите по преработката на скрап, които „СТАМ ТРЕЙДИНГ“ ЕАД извършва, са:

 • Изкупуване;
 • Сепариране;
 • Балиране с преса;
 • Уплътняване на отпадъка с размери 30-35 см.;
 • Рязане;
 • Шредиране;
 • Чупене.

Компанията предлага и собствен транспорт, а за индустриални предприятия предоставя контейнери за събиране на тяхна територия на отпадъка.

За повече информация относно спецификациите, които се изкупуват от тук.