about
„Стам Трейдинг” АД е учредено през 2001г. и за изминалите десет години е успяло да се утвърди като водещ производител на алуминиеви сплави в България. Постигнатия успех за този кратък пeриод от време е плод на усилията на ръководството да управлява фирмата като се придържа към всички европейски стандарти за качество и екологични норми. Доказателство за това е и факта, че през месец ноември 2006г. фирмата успешно приключи процедура по сертифициране на внедрената в „Стам Трейдинг” АД система за управление на качеството съгласно стандартите на EN ISO 9001:2008.Освен това фирмата е покрила също и европейските стандарти ISO 14 001 : 2004 Система за управление по отношение на околната среда иOHSAS 18 001: 2007 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, като след сертифицирането си тя ще може да гарантира, че производството й е съобразено с изискванията и нормите на съвременното общество. Политиката на дружеството е насочена към все по – пълното задоволяване на увеличаващите се изисквания на клиентите, като всяко ново изискване е предизвикателство за фирмата, с което тя се справя.